BỒN THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI VIETTANK

Bồn tháp xử lý khí thải Viettank là thiết bị chuyên dụng được thiết kế hỗ trợ loại bỏ tạp chất, chất thải công nghiệp, nhà máy, khu tập thể dân cư,…

0944.012.188